موسسه نهادآوران با در اختیار داشتن مجموعه ای از امکانات متنوع و پیشرفته و با همکاری هنرمندان؛ اساتید؛ متخصصین؛ پژوهشگران و هدایت مدیران متعهد و تلاشگر واحدها و مراکز مختلف، آمادگی خود را در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری، فناوری اطلاعات و خدمات دیگر ( بصورت مشاوره، طراحی و اجرا) اعلام می دارد. روابط عمومی نهادآوران با ارتباطات گسترده با مسئولین و مدیران روابط عمومی وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، صنایع و شرکتهای دولتی و خصوصی، معرفی توانائی ها، امکانات وسیع و نمایشگر یک دهه تجربه هنرمندان و متخصصین موسسه می باشد. این مؤسسه زمینه همکاری و مشارکت را درتأمین اهداف، ایده ها و معرفی مناسب مراکز مختلف را فراهم می سازد. ارتباط با تمام واحدها، بهره گیری از توانائیها و امکانات مختلف نهادآوران را آسان و میسر می سازد.